มิถุนายน 21, 2024

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ตและโปรแกรมเทรดดิ้งเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเริ่ม 1 ก.ค. 67 21 มิถุนายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯเดินหน้าปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ตและโปรแกรมเทรดดิ้งต่อเนื่องได้แก่คุณสมบัติของหุ้นที่ขายชอร์ตได้ราคาในการขายชอร์ตการขึ้นทะเบียนผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วย HFT และการเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุนที่มีพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการซื้อขายและเพิ่มความเชื่อมั่นผู้ลงทุนเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นต้นไป 

Read More »