LATEST NEWS

Dogecoin พุ่ง 30% หลัง Twitter เปลี่ยนโลโก้เป็น “ชิบา อินุ”

ราคาเหรียญคริปโต Dogecoin ซึ่งปกติมักจะผันผวน ได้ทะยานขึ้นมากกว่า 30% วันจันทร์ (เวลาสหรัฐ) หลังจากที่ อีลอน มัสก์ CEO ของ Twitter เปลี่ยนโลโก้รูปนกสีฟ้าบนหน้า Twitter มาเป็นรูปสุนัขพันธุ์ชิบา อินุ ซึ่งเป็นโลโก้ของ Dogecoin

ธนาคาร Silvergate ส่อล้ม! เหยื่อรายล่าสุดวิกฤตคริปโต

หุ้นของธนาคารแห่งนี้ดิ่งลงมากกว่า 55% ในวันพฤหัส (เวลาสหรัฐ) หลังจากที่สถาบันการเงินรายใหญ่แห่งนี้แจ้งต่อ กลต. สหรัฐในคืนก่อนหน้าว่าไม่สามารถยื่นบัญชีงบดุลประจำปี 2022 ได้ทันตามเวลากำหนด และกำลังประเมินความสามารถของตัวเองที่ทำธุรกิจต่อไป

Binance ระงับบริการโอนย้าย เงินดอลลาร์ของลูกค้านอกสหรัฐ

Binance ตลาดสื่อกลางซื้อขายเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศว่าบริษัทจะเริ่มระงับการให้บริการโอนย้ายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐของลูกค้าที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันพุธนี้ (เวลาสหรัฐ) เป็นต้นไป