ค่าธรรมเนียม

KTB ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียม ถอนเงินไม่ใช้บัตรออกไปก่อน

KTB ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในชีวิตประจำวัน จึงยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตรออกไปก่อน

Read More »