ชนินทร์ เย็นสุดใจ

ก.ล.ต. กล่าวโทษ “ชนินทร์ เย็นสุดใจ-วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” พร้อมพวกรวม 10 ราย ต่อ DSI ปมแต่งบัญชี STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จ และกระทำโดยทุจริตหลอกลวง

ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) กรรมการ อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารของ STARK รวม 10 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันกระทำหรือยินยอมให้มีการลงข้อความเท็จในบัญชีเอกสารของ STARK และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2564 – 2565

Read More »