ดร.นิเวศ เหมวชิรวรากร

วัน Corner แตก – ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมาก น่าจะเป็นร้อยตัวขึ้นไป โดยเฉพาะที่เป็นหุ้นขนาดเล็ก น่าจะเป็นหุ้นที่ผมเรียกว่า “อยู่ใน Corner” คือเป็นหุ้นที่ถูกซื้อโดยโดยนักลงทุนโดยเฉพาะที่เป็น “รายใหญ่”

Read More »