พันธบัตรรัฐบาล

SCB CIO ชี้ตลาดกลับมากังวลเศรษฐกิจถดถอย แนะเพิ่มพันธบัตรรัฐบาลในพอร์ตรับความเสี่ยง

จากความตึงเครียดในภาคการเงิน (financial sector stress) โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป ทำให้สถาบันการเงินใน 2 กลุ่มประเทศนี้ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ (lending standard) มากขึ้น

Read More »