ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

“ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา” ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บอร์ด TPL มีผล 30 ก.ย.66

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ว่า บริษัทแจ้งให้ทราบว่า นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

Read More »