หนี้เสีย

โคม่า! มิถุนา ระเบิดเวลา หนี้เสีย – Money Chat Thailand สุรพล โอภาสเสถียร : แนวคิดนักวิเคราะห์

โคม่า! มิถุนา ระเบิดเวลา หนี้เสีย – Money Chat Thailand สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) : แนวคิดนักวิเคราะห์

Read More »