อนุทิน ชาญวีระกูล

“อนุทิน ชาญวีระกูล” รับโอนหุ้นโรงไฟฟ้า STPI 164 ล้านหุ้น กลับเข้าพอร์ต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI 

Read More »