แบงค์

5 ปีโมเดล แบงค์สูญพันธ์ุ! – Money Chat Thailand : ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า channel ระบบการเงินโลกและไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงปรับใหญ่ จากสิ่งที่เรียกกันว่า New Revolution in Finance โดยโมเดลแบงค์ โมเดลการเงินแบบเดิม ๆ ที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

Read More »