Carroll County Energy

BCPG ทุ่ม 5,031 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 40% ในโรงไฟฟ้า CCE สหรัฐฯ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More »