ESG100

SKR ติดอันดับ “ESG100” 3 ปีต่อเนื่อง

บมจ.ศิครินทร์ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลกลุ่มบริการ/การแพทย์ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์สะท้อนการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

Read More »