GUlF

GULF แจ้งโรงไฟฟ้าร่วมทุนจีน “Pak Beng” ในลาว เซ็นขายไฟให้ กฟผ.สัญญา 29 ปีคาด COD ปี 2576

GULF แจ้งโครงการ Pak Beng ใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับจีน เซ็นสัญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. สัญญา 29 ปี อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 2.7129 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คาด COD ปี 2576

Read More »