jkn

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง JKN แจงข้อเท็จจริง ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น JKN Legacy

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ JKN ชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญกรณีบริษัทปรับโครงสร้างการถือหุ้น JKN Legacy ก่อนขายหุ้น และต่อมายื่นขอฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งกรณีเปิดเผยสารสนเทศเมื่อปรากฏข่าวลือ เพื่อให้เกิดความชัดเจนภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 และสำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

Read More »