SAWAD

SAWAD ปรับโครงสร้าง ขายหุ้น “สวัสดิ์รุ่ง เรือง ไฟแน้นซ์ (กัมพูชา)” 75% ให้ SCAP

SAWAD การปรับโครงสร้างภายใน ขายหุ้น “สวัสดิ์รุ่ง เรือง ไฟแน้นซ์ (กัมพูชา)” สัดส่วน 75% มูลค่ารวม 81.57 ล้านบาท ให้แก่ “ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969” หวังเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินธุรกิจและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Read More »