จีนชอร์ตเซลบอนด์สหรัฐฯ เสี่ยงขั้นปิดตลาดหุ้น-แบงก์ล้ม – Money Chat Thailand

จีนชอร์ตเซลบอนด์สหรัฐฯ เสี่ยงขั้นปิดตลาดหุ้น-แบงก์ล้ม – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ทวีสุข ธรรมศักดิ์
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED