ธุรกิจประตูห้องผ่าตัดขยายรองรับกลุ่มโรงพยาบาล I รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO PANEL


ธุรกิจประตูห้องผ่าตัดขยายรองรับกลุ่มโรงพยาบาล I รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO | EP.6/25667 บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

คุณจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
คุณเอกจักร บัวหภักดี ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

LATEST NEWS

RELATED