มรสุมลูกใหญ่!! เศรษฐกิจไทยปีหน้าวิกฤต โลกชะลอ-ลงทุนทรุด – Money Chat Thailand

มรสุมลูกใหญ่!! เศรษฐกิจไทยปีหน้าวิกฤต โลกชะลอ-ลงทุนทรุด – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED