รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO PSP ผู้นำนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP

แขกรับเชิญ

คุณเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

คุณกีรติ เต็มศิริพงศ์ ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์องค์กร บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

เนาวรัตน์ เจริญประพิน

LATEST NEWS

RELATED