,

หุ้น-บอนด์โลกดิ่ง!! ฟิทช์หั่นเครดิตสหรัฐ หนี้บาน-ธรรมาภิบาลแย่ – Money Chat Thailand

หุ้น-บอนด์โลกดิ่ง!! ฟิทช์หั่นเครดิตสหรัฐ หนี้บาน-ธรรมาภิบาลแย่ – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน สายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX)

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิน

LATEST NEWS

RELATED