อสังหาฯ จีนล้ม แค่จุดเริ่มต้น วิกฤตรอบ30ปี – Money Chat Thailand

อสังหาฯ จีนล้ม แค่จุดเริ่มต้น วิกฤตรอบ30ปี – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED