เตือน! เก็บเงินสด รอหุ้นถล่มเมษา – Money Chat Thailand

เตือน! เก็บเงินสด รอหุ้นถล่มเมษา – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
โฉลก สัมพันธารักษ์
ผู้ก่อตั้งชมรม CDC Chaloke.com ชุมชนแหล่งความรู้ทาง Technical Analysis

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED