ไฟลามทุ่ง!! นักลงทุนจีนกลัวไทย ชีวิตไม่ปลอดภัย – Money Chat Thailand

ไฟลามทุ่ง!! นักลงทุนจีนกลัวไทย ชีวิตไม่ปลอดภัย – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
มัทนา มูลจันทร์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักกฏหมายดีทีแอลจำกัด บริษัทเอ็มแอนด์ทีโฮลดิ้งแอนดด์ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED