มีนาคม 1, 2023

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าระยะสั้น จังหวะกระจายพอร์ตลงทุนต่างประเทศ

การที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในระยะสั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงในระยะสั้น ขณะที่อีกปัจจัยหนึ่งเป็นผลจากดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังเกินดุลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งโดยปกติดุลบัญชีเดินสะพัดมีความสัมพันธ์ (Correlation) ที่มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินบาท

Read More »