22อุตสาหกรรมสาหัส จีนเทสินค้าตัดราคา ต้นตอเงินเฟ้อติดลบ – Money Chat Thailand

22อุตสาหกรรมสาหัส จีนเทสินค้าตัดราคา ต้นตอเงินเฟ้อติดลบ – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

LATEST NEWS

RELATED