48ชั่วโมง ระทึก!! “ปูติน” เสียท่า กบฎบุกยึดมอสโก – Money Chat Thailand

48ชั่วโมง ระทึก!! “ปูติน” เสียท่า กบฎบุกยึดมอสโก – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

ผู้ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED