BBGI ร่วมเวทีประชุม SYNBIO Consortium ประจำปี 2566 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนในอุตฯเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงาน ภายใต้ภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย (Thailand Synthetic Biology Consortium) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันภายในงานประชุม SYNBIO Consortium จากปี 2566 หัวข้อ Advancing the “Game Changer” โดยเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology Technology) ของหลายภาคส่วน รวมทั้งความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ผ่านความร่วมมือ (Collaboration) ในแต่ละภาคส่วนทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน เช่น ภาครัฐที่มีบทบาทกำหนดนโยบาย การส่งเสริมกำลังคน และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ รวมถึงภาคเอกชนทั้งที่เป็น Start up และขนาดใหญ่ รวมถึงมีกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง Start up ผู้สนับสนุน นักลงทุนด้าน SynBio ตลอดจนบูธแสดงผลิตภัณฑ์ด้าน SynBio

นอกจากนี้ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ และภายในงานยังมีวิทยากรจากหลากหลายประเทศที่เข้าร่วมงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นาย Subramani Ramachandrappa ผู้ก่อตั้ง Fermbox Bio ซึ่ง Fermbox Bio เป็นพันธมิตรของ BBGI และถือได้ว่า เป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลก ที่ได้ประกาศความร่วมมือกับ BBGI เพื่อนำศาสตร์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (SynBio) มาสู่ประเทศไทย ด้วยการตั้งโรงงาน Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) ซึ่งเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีการหมักแบบแม่นยำ (Precision Fermentation) โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของชีววิทยาสังเคราะห์ ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญ รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอนาคต และช่วยปกป้องโลกของเรา ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

LATEST NEWS

GULF-INTUCH ประกาศควบรวมกิจการ เล็งตั้งบริษัทใหม่ไตรมาส 2 ปีหน้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) ประกาศควบรวมกิจการ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการในการบริหารจัดการและการลงทุนในอนาคต รวมทั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและต่อยอดโอกาสเติบโตในธุรกิจพลังงาน & โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล

InnovestX จับกลุ่ม Ultra High Net Worth ลุยตลาด Private Fund อย่างต่อเนื่องดันฐานลูกค้าโตกว่า 900%

InnovestX จับกลุ่ม Ultra High Net Worth ลุยตลาด Private Fund อย่างต่อเนื่องดันฐานลูกค้าโตกว่า 900% สร้างผลประกอบการชนะทุกตลาดที่เข้าลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

‘SKR’ ได้รับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่อง 2 วาระซ้อน ตอกย้ำจุดยืนบรรษัทภิบาลต้านคอร์รัปชัน สู่องค์กรที่มีความยั่งยืน

“ศิครินทร์” ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่อง 2 วาระซ้อนนับจากปี 2664 ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน

RELATED