BBGI ร่วมเวทีประชุม SYNBIO Consortium ประจำปี 2566 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนในอุตฯเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงาน ภายใต้ภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย (Thailand Synthetic Biology Consortium) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันภายในงานประชุม SYNBIO Consortium จากปี 2566 หัวข้อ Advancing the “Game Changer” โดยเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology Technology) ของหลายภาคส่วน รวมทั้งความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ผ่านความร่วมมือ (Collaboration) ในแต่ละภาคส่วนทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน เช่น ภาครัฐที่มีบทบาทกำหนดนโยบาย การส่งเสริมกำลังคน และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ รวมถึงภาคเอกชนทั้งที่เป็น Start up และขนาดใหญ่ รวมถึงมีกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง Start up ผู้สนับสนุน นักลงทุนด้าน SynBio ตลอดจนบูธแสดงผลิตภัณฑ์ด้าน SynBio

นอกจากนี้ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ และภายในงานยังมีวิทยากรจากหลากหลายประเทศที่เข้าร่วมงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นาย Subramani Ramachandrappa ผู้ก่อตั้ง Fermbox Bio ซึ่ง Fermbox Bio เป็นพันธมิตรของ BBGI และถือได้ว่า เป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลก ที่ได้ประกาศความร่วมมือกับ BBGI เพื่อนำศาสตร์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (SynBio) มาสู่ประเทศไทย ด้วยการตั้งโรงงาน Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) ซึ่งเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีการหมักแบบแม่นยำ (Precision Fermentation) โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของชีววิทยาสังเคราะห์ ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญ รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอนาคต และช่วยปกป้องโลกของเรา ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

LATEST NEWS

ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยผลประกอบการปี 2566 กำไร EBITDA ดีต่อเนื่อง 4 ไตรมาส รายได้รวมโต ผล Synergy เกินเป้า

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการปี 2566 รายได้รวมจากธุรกิจหลักเติบโตดีขึ้นทั้งจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการออนไลน์ พร้อมยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น  มูลค่า Synergy ปี 2566 ได้เกินเป้าหมายจากการเร่งการดำเนินการตามแผนงานสำคัญต่างๆ  โดย EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันเป็นผลมาจากการรับรู้ผลประโยชน์จากการควบรวม (Synergy) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับความเชื่อมั่นเรื่อง short selling และ program trading รวมถึงมาตรการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน

ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้
นำผลการศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวทางการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในต่างประเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลการขายชอร์ต (short selling) และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขาย (program trading) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนทุกประเภทนั้น  

SKR ควัก 370 ลบ. จ่ายเงินปันผล 0.18 บาท/หุ้น โชว์ผลงานไตรมาส 4/66 รายได้-กำไรสุทธิแกร่ง หนุนทั้งปี 2566 กำไรสุทธิแตะ 891 ลบ. 

บอร์ด SKR ไฟเขียวควัก 370 ล้านบาทจ่ายเงินปันผล 0.18 บาท/หุ้นโชว์ผลงานไตรมาส 4/66 แข็งแกร่งทั้งรายได้-กำไรสุทธิหนุนภาพรวมทั้งปี 66 กำไรสุทธิแตะ 891 ล้านบาท พร้อมรักษาอัตรากำไร 15.23% สูงกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม ปักหมุดรายได้ปี 67 โตทะลุ 6,500 ล้านบาท จากแผนเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์รองรับการเติบโตเคสผ่าตัดโรคยากซับซ้อน พร้อมต่อยอดโรงพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชั่วโมงภายใต้การดำเนินงานตามกลยุทธ์ “Single Quality to Multiple Transform”

RELATED