NER คว้าอันดับที่ 65 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ได้รับการจัดอันดับโดยวารสารการเงินการธนาคาร ให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เริ่มจากปี 2562 โดย NER ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 อันดับที่ 65 จาก 300 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 71 ในปีก่อนหน้า  จากการประกาศผลการจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 หรือ Best Public Companies of the Year 2023 นอกจากนี้บริษัทได้ Top 50 จากเกณฑ์การพิจารณา 3 ปัจจัย ดังนี้ 

  • Return on asset (ROA) คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 29.05% ลำดับที่ 27
  • Divident Yield (อัตราเงินปันผลตอบแทน) 6.38% ลำดับที่ 33 
  • Free Float ปริมาณการถือครองหุ้นของ “ผู้ลงทุนรายย่อย”  59.19% ลำดับที่ 45

ทั้งนี้ การจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 หรือ Best Public Companies of The Year 2023เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2565 โดยฝ่ายวิชาการ วารสารการเงินธนาคาร ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดยวัดจากปัจจัย 4 ด้าน ดังนี้ได้แก่ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และในปี 2566 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale) บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตและมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยรอยยิ้มและความสุข 

LATEST NEWS

GULF-INTUCH ประกาศควบรวมกิจการ เล็งตั้งบริษัทใหม่ไตรมาส 2 ปีหน้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) ประกาศควบรวมกิจการ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการในการบริหารจัดการและการลงทุนในอนาคต รวมทั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและต่อยอดโอกาสเติบโตในธุรกิจพลังงาน & โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล

InnovestX จับกลุ่ม Ultra High Net Worth ลุยตลาด Private Fund อย่างต่อเนื่องดันฐานลูกค้าโตกว่า 900%

InnovestX จับกลุ่ม Ultra High Net Worth ลุยตลาด Private Fund อย่างต่อเนื่องดันฐานลูกค้าโตกว่า 900% สร้างผลประกอบการชนะทุกตลาดที่เข้าลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

‘SKR’ ได้รับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่อง 2 วาระซ้อน ตอกย้ำจุดยืนบรรษัทภิบาลต้านคอร์รัปชัน สู่องค์กรที่มีความยั่งยืน

“ศิครินทร์” ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่อง 2 วาระซ้อนนับจากปี 2664 ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน

RELATED