กฟผ.

JR คว้างานใหม่ กฟผ. มูลค่า 743.7 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 26 เดือน

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ว่า บริษัทแจ้งลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงจ้างในสัญญาร่วมกับ บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Read More »