การเมือง

“กายอานา(Guyana)” ประเทศเศรษฐีน้ำมัน ที่เศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในโลกตอนนี้

ปริมาณการผลิตน้ำมันในกายอานา จะพุ่งจาก 390,000 บาร์เรลต่อวัน เป็นหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันภายใน 2027 เพราะว่าอ่างเก็บน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งใหม่ใน Stabroek block จะเปิดโดยกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกันนำโดยบริษัท Exxonmobil

Read More »

Wind of Change : ประเทศไทยซ้ายหัน | ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

แต่นั่นอาจจะเป็นความคิดทางการเมือง “รุ่นเก่า” แม้ว่าจะเพิ่งผ่านมาไม่กี่ปี ขณะนี้เราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ “Wind of Change” ที่การเมืองไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Read More »