ฟินแลนด์

รัสเซียเสริมป้องกันทางอากาศ ตามพรหมแดนของฟินแลนด์

รัสเซียจะเพิ่มความพร้อมการป้องกันทางอากาศตามแนวชายแดนที่ติดกับฟินแลนด์ หลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าเป็นสมาชิก NATO

Read More »