อาหารไทย

ไทยติดอันดับ 2 ในเอเชีย ประเทศที่มีภัตตาคารที่ดีและมากที่สุด

การจัดอันดับภัตตาคารที่ดีที่สุดในเอเชีย 100 แห่ง ในปีนี้ยกให้ญี่ปุ่นว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนภัตตาคารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมมากที่สุดในภูมิภาคนี้

Read More »