ไข้หวัดนก

ญี่ปุ่นวิกฤต! ขาดแคลนที่ดิน ฝังไก่ที่ถูกฆ่าทิ้ง หลังติดเชื้อไข้หวัดนก

ญี่ปุ่นกำลังสูญเสียไก่ไปเป็นจำนวนมหาศาล เพราะโรคไข้หวัดนก จนขาดแคลนที่ดินสำหรับฝังกลบสัตว์ปีกชนิดนี้

Read More »