tiktok

TikTok จับมือพันธมิตรหลายภาคส่วน สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน

TikTok ตอกย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมพื้นที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัล เปิดตัว TikTok Safety Day ที่ Creator House by TikTok เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มที่มอบความสุขและส่งเสริมสภาพแวดล้อมเชิงบวก ด้วยการส่งมอบความรู้ด้านดิจิทัลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัล และสุขภาพจิตที่ดี

Read More »