USA

Binance ระงับบริการโอนย้าย เงินดอลลาร์ของลูกค้านอกสหรัฐ

Binance ตลาดสื่อกลางซื้อขายเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศว่าบริษัทจะเริ่มระงับการให้บริการโอนย้ายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐของลูกค้าที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันพุธนี้ (เวลาสหรัฐ) เป็นต้นไป

Read More »