จุดยืนไทย ทาสจีนหรือสหรัฐฯ?! – Money Chat Thailand

จุดยืนไทย ทาสจีนหรือสหรัฐฯ?! – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช
นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิน

LATEST NEWS

RELATED