ต่างชาติจ่อทะลัก หุ้นไทยสัญญาณกระทิง – Money Chat Thailand

ต่างชาติจ่อทะลัก หุ้นไทยสัญญาณกระทิง – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED