ต่างชาติทิ้งบอนด์ไทยกว่า 50,000 ล้านบาท เขย่าความเชื่อมั่น – Money Chat Thailand

ต่างชาติทิ้งบอนด์ไทยกว่า 50,000 ล้านบาท เขย่าความเชื่อมั่น – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
อริยา ติรณะประกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

ผู้ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED