บอนด์ยีลด์ยังไม่พีค จุดเริ่มตลาดพัง?! – Money Chat Thailand

บอนด์ยีลด์ยังไม่พีค จุดเริ่มตลาดพัง?! – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์
หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนสายงานวิจัย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

ผู้ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED