ปูติน ประกาศ สงครามนิวเคลียร์ ขู่หรือเอาจริง? – Money Chat Thailand

ปูติน ประกาศ สงครามนิวเคลียร์ ขู่หรือเอาจริง? – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร
อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED