รับเหมาครบวงจร โดดเด่นก่อสร้างสถานพยาบาล I รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO NL

รับเหมาครบวงจร โดดเด่นก่อสร้างสถานพยาบาล I รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO | EP.5/25667 บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

LATEST NEWS

RELATED