ราหูเข้าจีน เงินฝืด หนี้ท่วม GDP เสี่ยงต่ำเป้า – Money Chat Thailand

ราหูเข้าจีน เงินฝืด หนี้ท่วม GDP เสี่ยงต่ำเป้า – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช
นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED