รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO MGI มิสแกรนด์ธุรกิจนางงามแห่งแรกของโลกเข้าตลาดหุ้น

รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

แขกรับเชิญ

คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณวรชาติ ทวยเจริญ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้ดำเนินรายการ

เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED