รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO TAN ตัวจริงไลฟสไตล์รายใหญ่ ตุนเงินขยายสาขา


รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แขกรับเชิญ
คุณธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED