วอลุ่มหด!! รายย่อยนัดหยุดเทรด ปรับกฎShort Sale ป้องกันดั๊มป์ราคาหุ้น – Money Chat Thailand

วอลุ่มหด!! รายย่อยนัดหยุดเทรด ปรับกฎShort Sale ป้องกันดั๊มป์ราคาหุ้น – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง ผู้ริเริ่มโครงการ ซุปเปอร์ เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ (Super Trader Thailand)

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED