สถาบันแห่โหลดบอนด์ ราคาพุ่งยีลด์ดิ่ง สหรัฐฯปิดเกมดอกเบี้ย – Money Chat Thailand

สถาบันแห่โหลดบอนด์ ราคาพุ่งยีลด์ดิ่ง สหรัฐฯปิดเกมดอกเบี้ย – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ศรชัย สุเนต์ตา
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร สายงานInvestment Office and Productและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office (SCB CIO )
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิน

LATEST NEWS

วิสัยทัศน์ CEO GC สานต่อ 3 Steps Plus ดันมาบตาพุด Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (President) สองผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกนายอัสสเดชคงสิริเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในวันนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ

RELATED