สหรัฐฯ เจอทางตัน 3ชาติรุมเก็บทอง ส่อสงคราม-เงินเฟ้อ – Money Chat Thailand

สหรัฐฯ เจอทางตัน 3ชาติรุมเก็บทอง ส่อสงคราม-เงินเฟ้อ – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED