หัวเว่ยโค่นไอโฟน สหรัฐฯ ย้ายฐานผลิตหนีจีน – Money Chat Thailand

หัวเว่ยโค่นไอโฟน สหรัฐฯ ย้ายฐานผลิตหนีจีน – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED