,

อย่านอนใจ! สหรัฐฯ ยังเสี่ยง อสังหา-ดีมานด์อ่อนแอ SET Rally ส่งท้ายปี – Money Chat Thailand

อย่านอนใจ! สหรัฐฯ ยังเสี่ยง อสังหา-ดีมานด์อ่อนแอ SET Rally ส่งท้ายปี – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล. กรุงศรีพัฒนสิน

วทัญ จิตต์สมนึก
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล. พาย จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ
แยม นาโอมิ

LATEST NEWS

วิสัยทัศน์ CEO GC สานต่อ 3 Steps Plus ดันมาบตาพุด Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (President) สองผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกนายอัสสเดชคงสิริเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในวันนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ

RELATED