เตือน 18 เดือน – รับมือวิกฤตโลกรอบใหญ่ – Money Chat Thailand : ทวีสุข ธรรมศักดิ์

เตือน 18 เดือน รับมือวิกฤตโลกรอบใหญ่ – Money Chat Thailand : ทวีสุข ธรรมศักดิ์ (4/9/64)

ทวีสุข ธรรมศักดิ์
ที่ปรึกษาการเงินการลงทุนระหว่างประเทศ และนักวิชาการอิสระ

พิธีกร
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED